Οικόπεδα στην παράκτια ζώνη της Ηπείρου

Οικόπεδα στην παράκτια ζώνη της Ηπείρου

Περιγραφή ακινήτου:

Επιλέγουμε και προτείνουμε προνομιακά οικόπεδα κατάλληλα για παραθεριστικές κατοικίες ή ξενοδοχειακές μονάδες για Έλληνες και ξένους επενδυτές.

Τοποθεσία: Παράκτια ζώνη Ηπείρου