Κατασκευές - Πωλήσεις

Οι κατασκευές μας υπακούουν σε αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και βασίζονται στις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.

Παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις στη σύγχρονη δόμηση (αρχιτεκτονική και design) κι επιλέγουμε κριτικά τις καλύτερες λύσεις για τις κατασκευές μας.

Ισόγειο κατάστημα Ισόγειο κατάστημα

Ισόγειο κατάστημα

Τοποθεσία: Μολοσσών 24 Εμβαδόν: 52 m²